konferencjabezpiecznachemia

Rejestracja
Rejestracja i udział w tym wydarzeniu jest bezpłatny.

Członkowie PIPC

Rejestracja zakończona 08.05.2018 23:59

zakończona

Opis wydarzenia
Konferencja bezpieczna praca w przestrzeniach zamkniętych i ograniczonych

Agenda

Przestrzenie zamknięte i ograniczone – możliwe zagrożenia i zasady bezpiecznej pracy

a) przepisy i regulacje prawne powiązane z wejściem i pracą w przestrzeniach zamkniętych i ograniczonych.
b) organizacja pracy w przestrzeniach zamkniętych i ograniczonych na przykładzie regulacji w Grupie Lotos S.A.

11.30 Przerwa kawowa

c) Jak unikać zagrożeń i wypadków w przestrzeniach zamkniętych i ograniczonych studia przypadków ( prelegent Państwowa Inspekcja Pracy)
d) Ochrona dróg oddechowych i detekcja gazów podczas prac konserwacyjnych i remontowych
( prezentacja możliwych rozwiązań oraz ich dobór w zależności od rodzaju wykonywanej pracy) – prelegent Drager

13.00 – 14.00 Obiad

14.00 -16.00 Sesja II
Warsztat teoretyczny i praktyczny z możliwością przejścia symulatora przestrzeni ograniczonych przez osoby zarejestrowane.

1.Instruktaż przejścia
2. Opis wyposażenia technicznego.
3. Zasady budowy stanowisk asekuracyjnych
4. Prawidłowe prowadzenie asekuracji.
5. Jak przygotować się do wykonania prac .
6. Właściwe przygotowanie stanowiska pracy.
7. Wstępne i okresowe pomiary powietrza otoczenia.
8. Przewietrzanie przestrzeni zamkniętej.
9. Trójnóg – obsługa .
10. Proces ewakuacji  – ćwiczenia.

Każdy uczestnik otrzyma certyfikat uczestnictwa

19.00 Kolacja 

II Dzień

Od 08:30 – 9.30 Śniadanie

9.30-11.00 Sesja III  

a) Aktywności podnoszące poziom bezpieczeństwa pracy i zaangażowanie załogi w ich realizację
b) Zarządzanie ryzykiem i bezpieczeństwo procesowe - prelegent specjalista Drager „Sprawiamy, że Twoja firma jest bardziej odporna na wszelkie rodzaje ryzyka”

11.00 Przerwa kawowa

11.15 -13.00 Sesja IV

a) Norma ISO 17420 - nowy standard klasyfikujący sprzęt ochrony dróg oddechowych skutki dla użytkownika i pracodawcy - prelegent: CIOP 
b) Zasady doboru sprzętu ochrony dróg oddechowych – odniesienia do polskich przepisów, klasyfikacja i podział na sprzęt filtracyjny i izolujący oraz ucieczkowy i roboczy oraz przykłady produktów  - prelegent Drager


13.30 Obiad i zakończenie seminarium

 

Termin i miejsce

Rozpoczęcie: 09.05.2018 10:00
Zakończenie: 10.05.2018 18:00

Hotel Magellan
Bronisławów, ul. Żeglarska 35/31
97-320 Wolbórz

Strona rejestracji:
https://konferencja-bezpieczna-chemia.konfeo.com

Udostępnij znajomym:

Organizator
Polska Izba Przemysłu Chemicznego

Polska Izba Przemysłu Chemicznego

pawel.zawadzki@pipc.org.pl
790340010